Xin trân trọng gửi tới tất cả các bạn Chính Sách Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Camera Miền Bắc.

Tất cả mọi nội dung trên website (Tài liệu, văn bản, ảnh, video,…) đều thuộc quyền sở hữu của Camera Miền Bắc.

Mọi hoạt động sử dụng, trích dẫn đều phải tuân thủ các quy định sau:

  • Tuyệt đối không gây thiệt hại cho Camera Miền Bắc.
  • Các hoạt động sử dụng, chia sẻ, trích dẫn phải ghi rõ nguồn.
  • Không xuyên tạc nội dung so với phiên bản gốc.
  • Chỉ sử dụng cho các mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Không được nhân bản, hiển thị, phổ biến, lưu hành cho bất kỳ ai và bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của Camera Miền Bắc.